czoln[y]ek

Pecten plura significat nam primo est instrvmentum texendi telas sc. radius uel nauicula vlg. czoln[y]ek eo quod *notat tamquam nauicula XV p. post. RozOss III 173r

Wyraz hasłowy Czółnek Hasło konkordancji Pecten
Wyraz(y) w transliteracji czoln[y]ek Podstawa glosowania pecten, radius, nauicula
Język wyrazu obcego łaciński
1893
Komentarz paleograficzny W rękopisie błędnie notat zamiast natat.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 173
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Czółnek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) czołnek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.