przez

Pascha ideo dicitur transitus bonus quia tempore tali anime sanctorum patrum transierunt de limbo tenebrositatis in paradisum splendoris atque claritatis vbi est *via sine morte iuventus sine senectute sanitas sine egrotitudine requies sine labore sed lux sine tenebrositate *lileccio sine anxietate vlg. przez vczenya pax sine timore *sacietas sine comestione gaudium sine tristicia XV p. post. RozOss III 171v

Wyraz hasłowy Przez Hasło konkordancji Pascha
Wyraz(y) w transliteracji przez Podstawa glosowania sine
Język wyrazu obcego łaciński
1900
Komentarz paleograficzny W rkpsie dwuwyrazowa glosa zapisana została łącznie.
Może należy rektyfikować vczenya na u<drę>czenia lub u<m>ęczenia. Znaczenie ustalone na podstawie kontekstu i łac. anxietas 'udręka, cierpienie'.
Pomyłki w tekście łac., zamiast łac. vita - *via, dileccio - *lileccio, societas - *sacietas

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 171
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przez (przyimek)
Forma (w transkrypcji) przez
Część mowy przyimek
Fleksem przyimek
Przypadek dopełniacz
Wokaliczność niewokaliczna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.