thak

Dummodo alsz lang yesth thak acz ca 1500 WokLub 43r

Wyraz hasłowy Tak Hasło konkordancji Dummodo
Wyraz(y) w transliteracji thak Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
1904
Komentarz paleograficzny Wydawca opuścił wyraz acz (por. Teki Erzepkiego - BRacz rkps 1278).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tak (przysłówek (zaimek przysłowny))
Forma (w transkrypcji) tak
Część mowy przysłówek (zaimek przysłowny)
Fleksem przysłówek (zaimek przysłowny)
Stopień równy

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.