Tak

przysłówek (zaimek przysłowny)

Formy gramatyczne


stopień forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
równy tak ca 1500 WokLub 43r

Znaczenia

Przypis

Sstp IX 87a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.