bluscz

*<E>dra est sedes episcopalis sc. edera (...) ... et est quedam herba Et dicitur ab hero (...) quod arboribus rep[un]tando inheret bluscz XV p. post. RozOss I 74va

Wyraz hasłowy Bluszcz Hasło konkordancji Hedera
Wyraz(y) w transliteracji bluscz Podstawa glosowania <e>dra, edera
Język wyrazu obcego łaciński
1906
Komentarz paleograficzny W wyrazie reptando kopista błędnie wstawił po literze p literę u i nad nią skrót na literę n.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 74
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bluszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bluszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.