RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKapEdera (...) est nomen arboris parwe vlg. bluscz
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I*<E>dra est sedes episcopalis sc. edera (...) ... et est quedam herba Et dicitur ab hero (...) quod arboribus rep[un]tando inheret bluscz
<E>dera bluscz (...) est nomine arboris parwe
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubEdera ebich blvscz
Hedera est herba crescens in arboribus ebich blvscz
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.