blvscz

Hedera est herba crescens in arboribus ebich blvscz ca 1500 WokLub 60r

Wyraz hasłowy Bluszcz Hasło konkordancji Hedera
Wyraz(y) w transliteracji blvscz Podstawa glosowania hedera
Język wyrazu obcego łaciński
5437

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 60
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bluszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bluszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 4 (łącząc za wydawcą dwa cytaty pochodzące z różnych kart zabytku).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 4.
Zob na karcie 1. poświadczenia tego hasła. /LW/

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.