bluscz

<E>dera bluscz (...) est nomine arboris parwe XV p. post. RozOss I 74rb

Wyraz hasłowy Bluszcz Hasło konkordancji Hedera
Wyraz(y) w transliteracji bluscz Podstawa glosowania <e>dera
Język wyrazu obcego łaciński
1907

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 74
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bluszcz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bluszcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.