thych

De hys supradictis s thych drvgych rzeczy ca 1500 WokLub 43r

Wyraz hasłowy Ten Hasło konkordancji De his supradictis
Wyraz(y) w transliteracji thych Podstawa glosowania hys
Język wyrazu obcego łaciński
1909
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25-27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ten (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji) tych
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba mnoga
Przypadek dopełniacz
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 110.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.