Ten

przymiotnik (zaimek przymiotny)

Formy gramatyczne

odmiana złożona

stopień równy


liczba pojedyncza 2
rodzaj męski rodzaj żeński
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik ten ca 1500 WokLub 60v
dopełniacz tego ca 1500 WokLub 65r
narzędnik ca 1500 WokLub 68v ca 1500 WokLub 69r

liczba mnoga 2
rodzaj żeński rodzaj nieznany/wspólny
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
dopełniacz tych ca 1500 WokLub 43r
narzędnik tymi ca 1500 WokLub 60vZnaczenia

Przypis

Sstp IX 135a

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.06.2024 r.