tha

Interea et interim deriuantur ab inter vnterdesz tunc temporis tha chwyla ca 1500 WokLub 68v

Wyraz hasłowy Ten Hasło konkordancji Interea
Wyraz(y) w transliteracji tha Podstawa glosowania interea, interim
Język wyrazu obcego łaciński
6271
Komentarz paleograficzny Fragment tunc temporis dopisany na lewym marginesie przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 68
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ten (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji)
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba pojedyncza
Przypadek narzędnik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 110.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.