thego

Inclusiue computando a data presencium lato pyrzve y poslednye lyczacz od vydanya thego tho lysthą ca 1500 WokLub 65r

Wyraz hasłowy Ten Hasło konkordancji Inclusive computando a data presencium
Wyraz(y) w transliteracji thego Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
6222
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 65
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - dolny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ten (przymiotnik (zaimek przymiotny))
Forma (w transkrypcji) tego
Część mowy przymiotnik (zaimek przymiotny)
Fleksem przymiotnik (zaimek przymiotny)
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.
W wydaniu glosa zamieszczona pod hasłem Tento.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 110.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.