lesczyvoscz

Dolus... est calliditas mentis uel astucia proprie *cchitroszcz et pertinet ad *marcatores... Quia *marcatores dolando id est ornando verba sua minuntur precium eis et hoc modo potest dici lesczyvoscz 1450 RozKap 59r

Wyraz hasłowy Lściwość Hasło konkordancji Dolus
Wyraz(y) w transliteracji lesczyvoscz Podstawa glosowania dolus
Język wyrazu obcego łaciński
1934
Komentarz paleograficzny W wyrazie calliditas drugie l nadpisane.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 59
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lściwość (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Leściwość
Forma (w transkrypcji) leściwość
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr (*lesczyvoscz).
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 45.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.