RozPaulDolus... est [es] calliditas mentis uel astucia proprie chytroscz et pertinet ad mercatores... Quia mercatores dolando id est ornando verba sua minuunt precium eis et hoc modo vlg. potest dici llszywoscz
WokRacz
WokJag
RozKapDolus... est calliditas mentis uel astucia proprie *cchitroszcz et pertinet ad *marcatores... Quia *marcatores dolando id est ornando verba sua minuntur precium eis et hoc modo potest dici lesczyvoscz
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIDolus... est calliditas mentis uel astucia proprie chytroscz et pertinet ad mercatores... Qui mercatores dolando id est ornando verba sua minuunt precium rei et hoc modo potest dici lsczyvoscz
RozOss IIIDolus... est caliditas mentis vel astvcia et proprie chitroscz et pertinet ad *marcatores... quia mercatores dolando id est ornando verba sua minuunt precium rei hoc modo vlg. potest dici licznoscz
RozOss I<D>olus... est caliditas mentis uel astucia proprie chytrocz Et pertinet ad mercatores dolando id est ornando verba sua minuunt precium eis hoc modo vlg. potest dici *lsyywocz
WokPet I
WokPet IIDolus chitroscz lsciuoscz
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.