chitroscz

Dolus... est caliditas mentis vel astvcia et proprie chitroscz et pertinet ad *marcatores... quia mercatores dolando id est ornando verba sua minuunt precium rei hoc modo vlg. potest dici licznoscz XV p. post. RozOss III 53v

Wyraz hasłowy Chytrość Hasło konkordancji Dolus
Wyraz(y) w transliteracji chitroscz Podstawa glosowania dolus, astucia
Język wyrazu obcego łaciński
6399

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 53
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34-35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chytrość (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chytrość
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.