chytroscz

Dolus... est calliditas mentis uel astucia proprie chytroscz et pertinet ad mercatores... Qui mercatores dolando id est ornando verba sua minuunt precium rei et hoc modo potest dici lsczyvoscz XV p. post. RozOss II 69v

Wyraz hasłowy Chytrość Hasło konkordancji Dolus
Wyraz(y) w transliteracji chytroscz Podstawa glosowania dolus
Język wyrazu obcego łaciński
447

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 69
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 10

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chytrość (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chytrość
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.