llszywoscz

Dolus... est [es] calliditas mentis uel astucia proprie chytroscz et pertinet ad mercatores... Quia mercatores dolando id est ornando verba sua minuunt precium eis et hoc modo vlg. potest dici llszywoscz 1440 RozPaul 77v

Wyraz hasłowy Łżywość Hasło konkordancji Dolus
Wyraz(y) w transliteracji llszywoscz Podstawa glosowania dolus
Język wyrazu obcego łaciński
2974

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 77
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łżywość (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łżywość
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W SI wydrukowano ze skrótem RozPaul 77v.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.