pilny

Diligens vlg. pilny 1442 WokRacz 89v

Wyraz hasłowy Pilny Hasło konkordancji Diligens
Wyraz(y) w transliteracji pilny Podstawa glosowania diligens
Język wyrazu obcego łaciński
1980

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pilny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) pilny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.