harras

Arracium (...) est quoddam genus panni proprie harras 1440 RozPaul 26r

Wyraz hasłowy Haras Hasło konkordancji Harrassium
Wyraz(y) w transliteracji harras Podstawa glosowania arracium
Język wyrazu obcego łaciński
1992

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Haras (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Harras
Forma (w transkrypcji) harras
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.