RozPaulArracium (...) est quoddam genus panni proprie harras
WokRacz
WokJag
RozKapArracium (...) est quoddam genus panni proprie harasz
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIAracium (...) est quoddam genus panni proprie aras
RozOss IIIArracium (…) est quoddam genus panni vlg. haras
RozOss IArracium (...) est quoddam genus panni proprie harasz
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.07.2024 r.