aras

Aracium (...) est quoddam genus panni proprie aras XV p. post. RozOss II 23r

Wyraz hasłowy Haras Hasło konkordancji Harrassium
Wyraz(y) w transliteracji aras Podstawa glosowania aracium
Język wyrazu obcego łaciński
454

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 23
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Haras (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Aras
Forma (w transkrypcji) aras
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.