klos

Arista (...) dicitur svmitas calami[[i]] proprie klos XV p. post. RozOss III 1r

Wyraz hasłowy Kłos Hasło konkordancji Arista
Wyraz(y) w transliteracji klos Podstawa glosowania arista
Język wyrazu obcego łaciński
2

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 1
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kłos (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kłos
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.