RozPaulArista (...) dicitur sumitas calami proprie closz Item nomine aristarum reprobi diuites intelliguntur
WokRacz
WokJag
RozKapArista (…) dicitur eciam sumitas calami vlg. klos
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss IIArista (...) dicitur sumitas calami proprie klos
RozOss IIIArista (...) dicitur svmitas calami[[i]] proprie klos
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.