closz

Arista (...) dicitur sumitas calami proprie closz Item nomine aristarum reprobi diuites intelliguntur 1440 RozPaul 25r

Wyraz hasłowy Kłos Hasło konkordancji Arista
Wyraz(y) w transliteracji closz Podstawa glosowania arista
Język wyrazu obcego łaciński
954
Komentarz paleograficzny początkowa część wyrazu proprie zamazana

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 25
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kłos (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kłos
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.