sypyen

Fvndibulum est instrvmentum braxandi vlg. sypyen 1450 RozKap 101v

Wyraz hasłowy Sypień Hasło konkordancji Fundibulum
Wyraz(y) w transliteracji sypyen Podstawa glosowania fvndibulum
Język wyrazu obcego łaciński
2022
Komentarz paleograficzny .

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sypień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) sypień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr (z podstawą glosowania w postaci fundibulum).
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.