dwadzeszcza

Duodecies vlg. dwadzeszcza 1442 WokRacz 92v

Wyraz hasłowy Dwadzieścia Hasło konkordancji Duodecies
Wyraz(y) w transliteracji dwadzeszcza Podstawa glosowania duodecies
Język wyrazu obcego łaciński
2036
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie wpisał glosę do innego hasła łacińskiego.
Prawdopodobnie kopista błędnie wpisał polską glosę dwadzieścia zam. dwanaściekroć.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 92
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dwadzieścia (liczebnik)
Forma (w transkrypcji) dwadzieścia
Część mowy liczebnik
Fleksem liczebnik główny
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.