Dwadzieścia

liczebnik

Formy gramatyczne


liczba mnoga
Rrodzaj nieznany/wspólny
przypadek forma najstarsze poświadczenie najmłodsze poświadczenie
mianownik dwadzieścia 1442 WokRacz 92v XV p. post. RozOss I 73va

Znaczenia

Przypis

Sstp II 230b

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.