szypyen

Embotus est instrumentum uel vas per quod traducitur liquor vasis ad vas aliud proprie szypyen 1442 WokRacz 96v

Wyraz hasłowy Sypień Hasło konkordancji Embotus
Wyraz(y) w transliteracji szypyen Podstawa glosowania embotus
Język wyrazu obcego łaciński
2040

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 96
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sypień (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) sypień
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.