calysko

Volutabrum id est volutio aprorum vel locus luti uel lutuosus in quuo porci voluntur Et potest capi pro qualicet immundicia vlg. calysko 1440 RozPaul 271r

Wyraz hasłowy Kalisko Hasło konkordancji Volutabrum
Wyraz(y) w transliteracji calysko Podstawa glosowania volutabrum, immundicia
Język wyrazu obcego łaciński
2119

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 271
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kalisko (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kalisko
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.