RozPaulVolutabrum id est volutio aprorum vel locus luti uel lutuosus in quuo porci voluntur Et potest capi pro qualicet immundicia vlg. calysko
WokRacz
WokJag
RozKapVolutabrum (...) id est volucio aprorum vel locus luti vel lutuosus vlg. kalysko in quo porci voluuntur
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubVolutabrum est locus luti ein pfule kalysko vel kąlvzą
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.