Bozego

Pauperes euangelizantur id est ex euangelio meliorantur slovą (leg. z słowa) Bozego szya polepschaya ca 1500 WokLub 47r

Wyraz hasłowy Boży Hasło konkordancji Pauperes euangelizantur...
Wyraz(y) w transliteracji Bozego Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2191
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Cytat biblijny Math 11, 5.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Boży (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) bożego
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek dopełniacz
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.