Boze

Eucharistia est bona gratia corpus domini nostri Iesu Christi czyąlo Boze ca 1500 WokLub 47r

Wyraz hasłowy Boży Hasło konkordancji Eucharistia
Wyraz(y) w transliteracji Boze Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
2195
Komentarz paleograficzny Na końcu notatki glosatora skreślony wyraz vel.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Boży (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) Boże
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.