iaswyecz

Melota eciam secundum Vgucionem dicitur animal quoddam quod aput Polonos dicitur iaswyecz 1450 RozKap 154v

Wyraz hasłowy Jaźwiec Hasło konkordancji Melota
Wyraz(y) w transliteracji iaswyecz Podstawa glosowania melota
Język wyrazu obcego łaciński
2196

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 154
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Jaźwiec (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) jaźwiec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 164.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.