pleyscz

Motio (...) id est crines ornare vlg. pleyscz 1450 RozKap 160v

Wyraz hasłowy Pleść Hasło konkordancji Motio
Wyraz(y) w transliteracji pleyscz Podstawa glosowania motio
Język wyrazu obcego łaciński
2218
Komentarz paleograficzny Wyraz pleyscz to przykład oznaczania miękkości następującej po y spółgłoski s.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 160
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pleść (czasownik)
Forma (w transkrypcji) pleść
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.