RozPaulMotio (...) id est crines ornare proprie plescz
WokRacz
WokJag
RozKapMotio (...) id est crines ornare vlg. pleyscz
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIIMotio (...) plescz
WokPet VI
RozOss IIMotio (...) id est crines ornare proprie plescz
RozOss IIIMotio (…) id est crines ornare vlg. plescz
RozOss I<M>otio (...) id est crines ornare proprie plescz
WokPet I
WokPet IIMotio pleszcz
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.