plescz

Motio (...) id est crines ornare proprie plescz XV p. post. RozOss II 146v

Wyraz hasłowy Pleść Hasło konkordancji Motio
Wyraz(y) w transliteracji plescz Podstawa glosowania motio
Język wyrazu obcego łaciński
538

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pleść (czasownik)
Forma (w transkrypcji) pleść
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.