tarcza

Perma uel permula est latus clipeus vlg. tarcza 1450 RozKap 183v

Wyraz hasłowy Tarcza Hasło konkordancji Parma
Wyraz(y) w transliteracji tarcza Podstawa glosowania perma, permula
Język wyrazu obcego łaciński
2228

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 183
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tarcza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tarcza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 46.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 164.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.