RozPaul*Perina uel *perinula est latus clipeus proprie tharcza
WokRacz
WokJag
RozKapPerma uel permula est latus clipeus vlg. tarcza
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIIParma tharcza
WokPet VI
RozOss IIPerma uel permula est latus clipeus proprie tharcza
RozOss IIIPerma uel <per>mula est latus clipeus proprie tarcza
RozOss I<P>erma vel permula est clipeus proprie tarcza
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.