tharcza

Perma uel permula est latus clipeus proprie tharcza XV p. post. RozOss II 173r

Wyraz hasłowy Tarcza Hasło konkordancji Parma
Wyraz(y) w transliteracji tharcza Podstawa glosowania perma, permula
Język wyrazu obcego łaciński
543
Komentarz paleograficzny Cytat rozpoczyna się na k. 172v.
W rękopisie glosa polska zapisana dużą literą - Tharcza.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 173
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tarcza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tarcza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.