tarcza

<P>erma vel permula est clipeus proprie tarcza XV p. post. RozOss I 149vb

Wyraz hasłowy Tarcza Hasło konkordancji Parma
Wyraz(y) w transliteracji tarcza Podstawa glosowania <p>erma
Język wyrazu obcego łaciński
2585

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 149
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34-35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tarcza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tarcza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.