blanky

Dilapostes uel dilipostes dicuntur ligna quibus vtuntur loco muri proprie blanky 1440 RozPaul 74v

Wyraz hasłowy Blanki Hasło konkordancji Dilapostes
Wyraz(y) w transliteracji blanky Podstawa glosowania dilapostes, dilipostes
Język wyrazu obcego łaciński
2238

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 74
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Blanki (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) blanki
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.