RozPaulDilapostes uel dilipostes dicuntur ligna quibus vtuntur loco muri proprie blanky
WokRaczDilopostes vlg. blanky sc. ligna circumferencia qua sev quibus vtuntur loco mvrorum
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss I<D>ilapostes uel dilapostis dicuntur ligna quibus vtimur *loca muri blanki vlg.
WokPet I
WokPet II
WokPet IIIDilapostes blankowanye
WokPet IV
WokLub
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.