myenthus

Polypus (...) ... Item polypus est quidam piscis habens pedes multos a polis id est pluralitas et pos id est pes proprie secundum quosdam myenthus 1450 RozKap 190r

Wyraz hasłowy (Miętus) Hasło konkordancji Polypus
Wyraz(y) w transliteracji myenthus Podstawa glosowania polypus
Język wyrazu obcego łaciński
2242

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 190
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Miętus) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Mientus
Forma (w transkrypcji) mientus
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr 223.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 164.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 25.06.2024 r.