RozPaul
WokRacz
WokJag
RozKapPolypus (...) ... Item polypus est quidam piscis habens pedes multos a polis id est pluralitas et pos id est pes proprie secundum quosdam myenthus
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VIIPolipa mientus
WokPet VI
RozOss II
RozOss IIIPolipus (...) ... Item polipus est piscis quidam habens plures pedes… proprie… *meynthvs
RozOss I<P>olipus (...) ... Item polipus est piscis quidam habens plures pedes Et dicitur a polis id est pluralitas et pos pes secundum quosdam proprie vcleya
WokPet I
WokPet IIPolipus myenytus
WokPet IIIPolipus myentusz
WokPet IV
WokLubPolipus quidam piscis vkleyą vel immundicia naris versus polipus est piscis polipus fedatio naris
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.