*meynthvs

Polipus (...) ... Item polipus est piscis quidam habens plures pedes… proprie… *meynthvs XV p. post. RozOss III 185r

Wyraz hasłowy (Miętus) Hasło konkordancji Polypus
Wyraz(y) w transliteracji *meynthvs Podstawa glosowania polipus
Język wyrazu obcego łaciński
3066
Komentarz paleograficzny Cytat znajduje się na k. 184v-185r.
Wyraz meynthus to przykład maniery kopisty przy oznaczaniu miękkości m'.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 185
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Miętus) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Mientus
Forma (w transkrypcji) mientus
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też transkrypcja mieńtus.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.