hamerslak

Fomes (...) [[nutt]] nutrimentum et dicitur a fouea Item dicitur origo uel radix secundum papiam Item est lignum aridum uel fungus dicitur quia ab hys ignis recipiatur et rabiatur et foueatur Eciam potest dici hamerslak 1442 WokRacz 111r

Wyraz hasłowy Hamerszlak Hasło konkordancji Fomes
Wyraz(y) w transliteracji hamerslak Podstawa glosowania fomes
Język wyrazu obcego łaciński
2249
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek poszczególnych haseł podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39–40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Hamerszlak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) hamerszlak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.