dol

Fossa id est fovea inde fossorium instrumentum fodiendi inde eciam fossarius fossator uel fossor Fossale vlg. dol 1442 WokRacz 112r

Wyraz hasłowy Dół Hasło konkordancji Fossa
Wyraz(y) w transliteracji dol Podstawa glosowania fossa, fossale
Język wyrazu obcego łaciński
2254
Komentarz paleograficzny Kopista oznacza początek poszczególnych haseł rękopisu podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 112
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dół (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) doł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.