bukew

Faginus... Inde fagimentum id est locus vbi habitant fagi vlg. bukew bukew XV p. post. RozOss I 84va

Wyraz hasłowy Bukiew Hasło konkordancji Faginus
Wyraz(y) w transliteracji bukew Podstawa glosowania fagi
Język wyrazu obcego łaciński
2260
Komentarz paleograficzny Na marginesie powtórzona tą samą ręką polska glosa bukew.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bukiew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bukiew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14 (błędnie pod znaczeniem 'owoc buku, glans fagi').

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.