RozPaul
WokRaczFaginus vel faginius idem vlg. bukyew [[fagus]] arbor quedam a fagin grece quod est comedere latine quia antiqitus comedebant eius fructus
*Fagin vlg. bukyew Fagimentum est locus vbi habundant fagi
WokJag
RozKap
WokPet VIII
WokPet IX
WokPet V
WokPet VII
WokPet VI
RozOss II
RozOss III
RozOss IFaginus... Inde fagimentum id est locus vbi habitant fagi vlg. bukew bukew
WokPet I
WokPet II
WokPet III
WokPet IV
WokLubFaginus buchen holtz. Fagineus (…) idem bvkovy
Faginus buchen holtz bvkove drzevo vel fructus eius bvkyew
Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.07.2024 r.