bvkovy

Faginus buchen holtz. Fagineus (…) idem bvkovy ca 1500 WokLub 49v

Wyraz hasłowy Bukowy Hasło konkordancji Faginus
Wyraz(y) w transliteracji bvkovy Podstawa glosowania fagineus
Język wyrazu obcego łaciński
2742

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bukowy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) bukowy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 6.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 6.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.